gtsang

School: oarai joshi gakuen(HKUST)

Team: kiminonawa

Bio

panzer vor !